Przejdź do treści
Przejdź do stopki

AKTUALNOŚCI

Treść

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

1539423