Przejdź do treści
Przejdź do stopki

AKTUALNOŚCI

Treść

Festyn

Festyn "Na deskach" w OSP Olszana

W dniu 14 sierpnia odbyła się  uroczystość  ślubowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Olszana. W szeregi MDP Olszana zostało przyjętych 15 nowych druhen i druhów.

Informacja Wójta Gminy Podegrodzie

Informacja Wójta Gminy Podegrodzie

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Podegrodzie, oraz na stronie internetowej Gminy Podegrodzie został zamieszczony wykaz z nieruchomością stanowiącą własność Gminy Podegrodzie, przeznaczoną do użyczenia, na czas nieoznaczony

1473425