Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gospodarka odpadami

Treść

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Podegrodzie zawiadamia, iż miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości od stycznia 2023 r. uległy zmianie.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

  Harmonogram wywozu śmieci w 2022 roku Ogłoszenia dot. gospodarki odpadami Selektywna zbórka odpadów komunalnych STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 1 stycznia 2020 roku Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odp

1851695