Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ośrodek Pomocy Społecznej

Treść

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu

OPS w Podegrodziu rozpoczął swoją działalność w 1990 r. Działa w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. DZ. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj DZ.U. z 2019r. poz 1507z późn. zm.),

- ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz.U. z2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

- innych właściwych aktów prawnych.

 

OPS realizuje własne i zlecone zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) OPS realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz z zadaniami określonymi przez Radę Gminy Podegrodzie, natomiast zadania zlecone z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

 

Pracą w Ośrodku Pomocy Społecznej kieruje Pani Sabina Urbanik - tel. 018 4484968

 

 

Więcej informacji na temat pracy OPS można uzyskać na stronie internetowej:

 

www.ops.podegrodzie

1138377