Przejdź do treści
Przejdź do stopki

INFORMACJA WÓJTA GMINY PODEGRODZIE

AKTUALNOŚCI

Treść

Szanowni mieszkańcy miejscowości Gostwica!

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu zaświadczeniem nr 58/2024, znak: IK-5120-Pod-5/2024 stwierdził brak podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania  zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji  sanitarnej w m. Gostwica.

Wobec powyższego wszyscy Państwo zainteresowani przyłączeniem do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej mogą składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu (siedziba Urzędu Gminy Podegrodzie, parter, pokój numer 8) wnioski o wydanie warunków na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Druk wniosku można pobrać w siedzibie ZGK Podegrodzie  lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka Gospodarka wodno – ściekowa - wnioski i formularze) pod adresem: https://bip.malopolska.pl/zgkpodegrodzie,m,380146,wnioski-i-formularze.html

Informacje można uzyskać w siedzibie ZGK Podegrodzie – pokój numer 6 i 8 lub pod numerem telefonu: 18 448-49-53, 18 448-49-54.

 

1851673