Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

 

Podegrodzie, dn. 3 listopada 2023 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz § 24, ust. 2 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 7.15 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Podegrodzie.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Chełmiec przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Chełmiec.
  3. Zakończenie sesji.

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Podegrodzie

(-) Andrzej Padula

 

1657839