Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wójt Gminy Podegrodzie podpisał 19 umów na drogi

AKTUALNOŚCI

Treść

Gmina Podegrodzie zawarła umowy na:

Remont - modernizacja drogi gminnej w kierunku Marcinka w miejscowości Brzezna w ramach zadania: Droga gminna do Marcinka w m. Brzezna – modernizacja” cz. I z: ZBD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 197.083,00 ,
 

Remont - modernizacja drogi gminnej Do Żwirowni (wzdłuż potoku) w miejscowości Brzezna - w ramach zadania: Droga gminna koło sołtysa w m. Brzezna – modernizacja” cz. II z: ZIBUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą Kamienica 1000, 34-608 Kamienica na kwotę: 331.455,73 ,

Korytkowanie i żwirowanie drogi gminnej dz. nr ew. 359/2 w miejscowości Brzezna” cz. III z: Migacz Kamil KAMBRUK z siedzibą Długołęka Świerkla 165, 33-386 Podegrodzie na kwotę: 116.269,60 zł,

Remont - modernizacja drogi gminnej Do Platy w miejscowości Brzezna - w ramach zadania: Droga gminna do Platy - kryształ w m. Brzezna – modernizacja” cz. IV z: ZBD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 191.906,11 ,

Remont - modernizacja drogi gminnej w stronę Mokrej Wsi w miejscowości Długołęka-Świerkla - w ramach zadania: Droga gminna koło kościoła w kierunku Mokrej Wsi. Odwodnienie w m. Długołęka-Świerkla – modernizacja” cz. V z: ZBD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 198.373,31 ,
 

Remont - modernizacja drogi gminnej Do Jurkowskiego w miejscowości Długołęka-Świerkla w ramach zadania: Droga gminna do Jurkowskiego w m. Długołęka-Świerkla” cz. VI z: ZBD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 69.130,23
 

Remont - modernizacja drogi Gminnej do P. Fiuta w m. Gostwica - w ramach zadania modernizacja drogi koło P. Fiut etap II” cz. VII z: Zakładem Usługowo Produkcyjnym KAM-BET Krzysztof Rolka z siedzibą Bartkowa – Posadowa bn., 33-318 Gródek nad Dunajcem na kwotę: 47.624,11 ,

Remont - modernizacja drogi gminnej Łączki w miejscowości Gostwica - w ramach zadania: Droga gminna Łączki w stronę Wąsowicza w m. Gostwica – modernizacja” cz. VIII z: ZBD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 308.012,34 ,

Remont - modernizacja drogi gminnej na Krzyże w miejscowości Mokra Wieś - w ramach zadania - kontynuacja modernizacji drogi gminnej na Krzyże” cz. IX z: ZBD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 218.337,88 ,

Remont - modernizacja drogi gminnej Na Niemieckie w miejscowości Mokra Wieś w ramach zadania: Droga gminna Niemieckie pola w m. Mokra Wieś – modernizacja” cz. X z: ZBD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 159.939,77 ,
 

Remont - modernizacja drogi gminnej Do Twardowskiego w miejscowości Naszacowice - w ramach zadania: Droga gminna do Twardowskiego - malarz w m. Naszacowice – modernizacja” cz. XI z: ZIBUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą Kamienica 1000, 34-608 Kamienica na kwotę: 227.870,60 ,

Remont - modernizacja drogi gminnej Do Gomółki w miejscowości Naszacowice - w ramach zadania: droga gminna do Gomółki (do Orłów) w m. Naszacowice – modernizacja” cz. XII z: Zakładem Usługowo Produkcyjnym KAM-BET Krzysztof Rolka z siedzibą Bartkowa – Posadowa bn., 33-318 Gródek nad Dunajcem na kwotę: 96.371,07 ,
 

Remont - modernizacja drogi gminnej Stanęcin w miejscowości Olszanka - w ramach zadania: Modernizacja drogi gminnej w osiedle Stanęcin” cz. XIII z: ZBD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 142.365,43 ,

Remont - modernizacja drogi gminnej Do P. Pasoń) w miejscowości Olszanka” cz. XIV z: ZBD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 102.710,95 ,
 

Remont - modernizacja drogi gminnej Piekielna (do Skuta) w miejscowości Podegrodziu w ramach zadania: Droga gminna Piekielna (do Skuta) w m. Podegrodzie – modernizacja” cz. XV z: ZBD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 162.423,73 ,

Remont - modernizacja drogi gminnej Krótka w miejscowości Podrzecze” cz. XVI z: ZBD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 63.952,13 ,

Remont - modernizacja drogi gminnej Do Frączka w miejscowości Stadła - w ramach zadania: Remont drogi gminnej do Frączka i Kurowskiego” cz. XVII z: ZBD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 127.489,82 ,

Utwardzenie drogi gminnej do przepompowni od ulicy spacerowej w miejscowości Stadła – modernizacja” cz. XVIII z: Migacz Kamil KAMBRUK z siedzibą Długołęka Świerkla 165, 33-386 Podegrodzie na kwotę: 35.325,60 ,

„Nadzór Inwestorski – remont – modernizacja dróg w Gminie Podegrodzie” cz. XIX z: Firmą Usługowo – Handlową „DRODEK” Projektowanie Nadzory – Budowlane Wiesław Potok z siedzibą ul. Podhalańska 11/13, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 19.610,00 .

1811693