Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gmina Podegrodzie podpisała umowy na remont - modernizacje dróg rolniczych

AKTUALNOŚCI

Treść

Gmina Podegrodzie podpisała umowy z wybranymi Wykonawcami na:

„Remont - modernizacja drogi rolniczej Poniemieckie w miejscowości Juraszowa nr dz. 57” – cz. I

„Remont - modernizacja drogi rolniczej Koło Bodzionego w miejscowości Olszana nr dz. 289/1, 290, 296” – cz. II

„Remont - modernizacja drogi rolniczej Od Górala w miejscowości Podegrodzie nr dz. 490” – cz. III

„Nadzór Inwestorski – Remont – modernizacja dróg i rolniczych w Gminie Podegrodzie” - cz. IV”.

Umowy zostały zawarte z: Zakładem Usługowo Produkcyjnym KAM-BET Krzysztof Rolka z siedzibą Bartkowa – Posadowa bn., 33-318 Gródek nad Dunajcem na:

„Remont - modernizacja drogi rolniczej Poniemieckie w miejscowości Juraszowa nr dz. 57” – cz. I na kwotę: 419.968,01 zł,

„Remont - modernizacja drogi rolniczej Koło Bodzionego w miejscowości Olszana nr dz. 289/1, 290, 296” – cz. II na kwotę: 538.562,93 zł,

oraz z:

ZBD Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz na:

„Remont - modernizacja drogi rolniczej Od Górala w miejscowości Podegrodzie nr dz. 490” – cz. III na kwotę: 188.895,60 zł.

Ponadto zawarto umowę na: „Nadzór Inwestorski – Remont – modernizacja dróg i rolniczych w Gminie Podegrodzie” cz. IV, z Wykonawcą: PRODROG Paulina Pandyra Ostrowska z siedzibą ul. Jamnicka 61, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 7.125,00 zł.

Łączny koszt zadań wynosi 1.154.551,54 zł, w tym: 804.551,54 zł z własnych środków Gminy Podegrodzie oraz z otrzymanej dotacji w wysokości: 350.000,00 zł ze  środków budżetu Województwa w ramach zadania pn. modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Marka%20Ma%C5%82opolska/Logo-Ma%C5%82opolska-H-rgb_1.png

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

 

1790094