Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gmina Podegrodzie rozpoczęła remonty i modernizacje dróg gminnych

AKTUALNOŚCI

Treść

20 lipca Gmina Podegrodzie podpisała umowy z wykonawcami na remonty i modernizacje dróg gminnych. Środki na ten cel pochodzą głównie ze środków własnych gminy, oprócz jednej, której część sfinansują środki sołeckie.

Wykaz podpisanych umów wg zadań:

  1. Remont-modernizacja drogi gminnej Do Zapory w miejscowości Brzezna - w ramach zadania inwestycyjnego "Droga gminna do Zapory - modernizacja" -  cz.I - Wykonawca: ZBD Sp. z o.o. Sp. K. Nowy Sącz; wymiana nawierzchni asfaltowej, koszt zadania: 456.358,86 zł,
  2. Remont-modernizacja drogi gminnej Kąty w miejscowości Podegrodzie - w ramach zadania inwestycyjnego "Droga gminna do Kotarby i Kąty w m. Podegrodzie - modernizacja" -  cz.II - Wykonawca: ZBD Sp. z o.o. Sp. K. Nowy Sącz; wymiana nawierzchni asfaltowej, koszt zadania: 190.245,76 zł, w tym 35.000,00 zł pochodzi ze środków sołeckich,
  3. Remont-modernizacja drogi gminnej Osiedle nad Wodą  w miejscowości Podegrodzie - w ramach zadania inwestycyjnego "Droga gminna nad Wodą w m. Podegrodzie - modernizacja" -  cz.III - Wykonawca: ZBD Sp. z o.o. Sp. K. Nowy Sącz; wymiana nawierzchni asfaltowej, koszt zadania: 92.105,09 zł,
  4. Remont-modernizacja drogi gminnej Do Maciuszka w miejscowości Olszana - w ramach zadania inwestycyjnego "Droga gminna do Maciuszka w m. Olszana - modernizacja" -  cz.IV - Wykonawca: ZBD Sp. z o.o. Sp. K. Nowy Sącz; wymiana nawierzchni asfaltowej, koszt zadania: 95.533,04 zł
  5. Remont-modernizacja drogi gminnej Pazganówka w miejscowości Olszana  cz. II- w ramach zadania inwestycyjnego "Droga Pazganówka cz. II w m. Olszana - modernizacja" -  cz.VIII - Wykonawca: ZBD Sp. z o.o. Sp. K. Nowy Sącz; wymiana nawierzchni asfaltowej, koszt zadania: 78.975,38 zł,
  6. Remont-modernizacja drogi gminnej Do Biela w miejscowości Brzezna - w ramach zadania inwestycyjnego "Droga gminna do Biela w m.Brzezna - modernizacja" -  cz.IV - Wykonawca: ZIBUD Sp. z o.o. Sp. K. Kamienica; wymiana nawierzchni asfaltowej, koszt zadania: 173.766,74 zł,
  7. Remont-modernizacja drogi gminnej Zacisze w miejscowości Olszanka - w ramach zadania inwestycyjnego "Droga gminna Zacisze w m. Olszanka - modernizacja" -  cz.VI - Wykonawca: ZIBUD Sp. z o.o. Sp. K. Kamienica; wymiana nawierzchni asfaltowej, koszt zadania: 282.055,21 zł,
  8. Remont-modernizacja drogi gminnej Do Pazganówka w miejscowości Olszana cz. I - w ramach zadania inwestycyjnego "Droga Pazganówka w m. Olszana - modernizacja" -  cz.VII- Wykonawca: ZIBUD Sp. z o.o. Sp. K. Kamienica; wymiana nawierzchni asfaltowej, koszt zadania: 278.513,82 zł.
 
1811707