Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Modernizacja sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Gostwicy

AKTUALNOŚCI

Treść

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostwicy, Pani Ewa Szabla wraz z Zastępcą Wójta Gminy Podegrodzie, Panem Stanisławem Mazurem, dokonali odbioru prac modernistycznych sali dydaktycznej przeznaczonej najmłodszym dzieciom przebywającym w tej szkole pod 10-godzinną opieką nauczyciela (oddział przedszkolny). Sala będzie służyć najmłodszym  dzieciom z oddziału  przedszkolnego już od 1 września br. 

Wykonania prac modernistycznych podjęła się firma:Instalacje, Budownictwo Marcin Pietruszka. Prace modernizacyjne obejmowały, m.in.: roboty wykończeniowe (z wykonaniem ścianki, położeniem gładzi gipsowych, położeniem płytek, ułożeniem posadzki, montaż drzwi), instalacje wodno-kanalizacyjne (montaż 3 szt. umywalek wraz z bateriami, instalację muszli ustępowej, montaż rur) oraz instalację elektryczną (montaż 13 szt. opraw oświetleniowych).

Całość zadania to koszt własny gminy w wysokości: 67.759, 42 zł brutto. 

1657823