Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Podpisaliśmy umowę na zadanie: „Podegrodzie, Kaplica św. Anny, 1631 r. – wykonanie dokumentacji konserwatorskiej”

AKTUALNOŚCI

Treść

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę i rozstrzygnął konkurs "Ochrona zabytków Małopolski 2023" udzielając 92 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ogólnej kwocie 4 000 000 zł. Wśród beneficjentów znalazła się również Gmina Podegrodzie.

W dniu 13.06.2023 r. została zawarta umowa na zadanie: Podegrodzie, Kaplica św. Anny, 1631 r. – wykonanie dokumentacji konserwatorskiej” dla części nr I z wybranym Wykonawcą: CONSERVATIO z siedzibą w Nowym Sączu na kwotę: 44.537,50 zł.

1657827