Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gmina Podegrodzie zawarła umowy na zadanie: „Budowa nowej szkoły podstawowej w Stadłach”

AKTUALNOŚCI

Treść

Gmina Podegrodzie zawarła umowy na zadanie: „Budowa nowej szkoły podstawowej w Stadłach” cz. I z wybranym Wykonawcą: Józef Wójcik KOMPLEX – BUD z siedzibą Czerniec 120, 33-390 Łącko na kwotę: 10.981.416,03 zł oraz na „Nadzór inwestorski dla zadania: Budowa nowej szkoły podstawowej w Stadłach” cz. II z Firmą Usługowo – Handlową PROJBUD Tomasz Dąbrowski z siedzibą Łącko, 33-390 Łącko na kwotę: 42.400,00 zł.

Zamówienie dot. wykonania robót budowlanych część nr I jest objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości: 7.990.000,00 oraz 2.991.416,03 ze środków własnych Gminy Podegrodzie, natomiast usługa nadzoru sfinansowana jest w 100% ze środków własnych Gminy Podegrodzie.

 

1606825