Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Trwa modernizacja boiska rekreacyjnego w Naszacowicach

AKTUALNOŚCI

Treść

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Gmina Podegrodzie w ramach naboru prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” pozyskała dofinansowanie na projekt pn.:Poprawa atrakcyjności obszaru i umacnianie więzi lokalnych poprzez modernizację boisk rekreacyjnych w miejscowości Naszacowice”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 -  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Wartość dofinansowania: 223 837,61 zł

Wartość inwestycji: 351 780,00 zł

 

Umowa na dofinansowanie została podpisana 13 października 2022 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Obiekt w Naszacowicach po latach eksploatacji wymagał pilnej modernizacji.

W ramach inwestycji na obu boiskach rekreacyjnych – wielofunkcyjnym i do piłki nożnej przeprowadza się rekultywację nawierzchni wraz z drenażem, wykonanie nawierzchni, montaż piłko chwytów, wykonanie ogrodzenia, montaż ławek oraz inne wyposażenie niezbędne do prawidłowego i profesjonalnego wyposażenia boiska. 

1718885