Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wizyta władz parlamentarnych i rządowych w Gminie Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Dnia 18 maja 2023 r. miała miejsce wizyta przedstawicieli władz administracji rządowej oraz parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Gminy Podegrodzie. Wicemarszałek Sejmu RP Pan Ryszard Terlecki, Premier RP Pan Mateusz Morawiecki, Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita, Wicewojewoda Małopolski Pan Mateusz Małodziński oraz Senator RP Pan Wiktor Durlak zdecydowali się odwiedzić Gminę Podegrodzie, aby spotkać się z lokalnymi władzami, a także, aby zapoznać się z bieżącymi potrzebami i wyzwaniami jakie stoją przed naszym regionem.

Wizyta wysokich rangą polityków była nie tylko okazją do przekazania ważnych informacji, ale również szansą na zacieśnienie więzi pomiędzy władzami centralnymi a lokalnymi. Delegacja przybyła z wyraźnym zamiarem słuchania głosu mniejszych Gmin takich jak Gmina Podegrodzie oraz lepszego zrozumienia ich potrzeb. Spotkanie rozpoczęło się od serdecznego powitania ze strony Wójta Gminy Podegrodzie Stanisława Banacha. Pan Wójt z dumą przedstawił najważniejsze osiągnięcia i projekty realizowane na terenie Gminy, a także przedstawił wyzwania, z którymi się boryka. Marszałek, Premier, Wojewoda oraz Senator z uwagą słuchali, zadawali pytania i wyrażali swoje wsparcie.

Głównym celem wizyty było omówienie kwestii rozwoju regionalnego, inwestycji infrastrukturalnych, edukacji oraz ochrony środowiska. Marszałek podkreślił znaczenie równomiernego rozwoju wszystkich regionów. Premier zapewnił o zaangażowaniu rządu w dalsze inwestycje, mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców Podegrodzia i całego regionu. Wojewoda podkreślił, że nadal będzie wspierał lokalne inicjatywy oraz projekty mające na celu rozwój Gminy Podegrodzie. Senator zapewnił, że będzie reprezentować mieszkańców Podegrodzia na szczeblu krajowym i podejmie działania na rzecz rozwiązywania zgłaszanych problemów. W trakcie wizyty delegacja miała okazję poznać budynek Urzędu Gminy Podegrodzie.

1764602