Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 24, ust. 2 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r. (piątek) o godz. 7:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podegrodzie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2023 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.                                                        
  4. Zakończenie sesji.

 

1657772