Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Dzień Sołtysa w Gminie Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Na zaproszenie Wójta Gminy Podegrodzie Stanisława Banacha, przybyli sołtysi gminy Podegrodzie: obecnie sprawujący funkcję oraz ci, którzy już zakończyli swoją kadencję, aby wspólnie świętować Dzień Sołtysa. Na spotkaniu zaproszeni byli również Przewodniczący RG, Skarbnik i Sekretarz Gminy Podegrodzie

Sołtys, to bardzo ważna społecznie funkcja, której podejmują się prawdziwi liderzy wiejskich społeczności, przyczyniający się do rozwoju polskiej wsi, przejęci dobrem innych ludzi i cieszący się autorytetem. Sołtysi pełnią rolę łącznika między mieszkańcami i urzędem i za to wam dziekuję.

- tak podsumował spotkanie Wójt Gminy.

 

1657775