Przejdź do treści
Przejdź do stopki

MAMY NOWYCH SOŁTYSÓW I RADY SOŁECKIE PO PIERWSZEJ TURZE ZEBRAŃ SOŁECKICH

AKTUALNOŚCI

Treść

 

W roku 2023 zakończyła się kadencja Sołtysów i Rad Sołeckich wybieranych w roku 2019. Po cyklu zebrań wyborczych zwoływanych przez Wójta, na ostatniej Sesji Rady Gminy Podegrodzie podsumowano wybory i ogłoszono nowe władze w poszczególnych sołectwach.

Zgodnie z procedurą określoną w statutach sołectw komisje skrutacyjne przeprowadziły wybory sołtysa oraz wybory członków rad sołeckich, w nastepujących składach:

 

SOŁECTWO IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA
Brzezna Jerzy Jasiński
Chochorowice Bronisław Ciurka   
Długołęka-Świerkla Maciej Krzak  
Gostwica Irena Babik
Juraszowa Jerzy Jurkowski
Mokra Wieś Krystyna Gomółka
Naszacowice Agnieszka Turek
Olszana Tadeusz Mrówka
Olszanka Bogusław Śledź
Podegrodzie Marek Migacz
Podrzecze Wojciech Podmański
Rogi Grzegorz Zaryczny
Stadła Wiesław Tokarczyk


Wykaz Rad Sołeckich w Gminie Podegrodzie
Kadencja 2023-2027

Rada Sołecka Sołectwa Podegrodzie

 1. Bodziony Stanisław
 2. Ciągło Dawid
 3. Ciągło Tomasz
 4. Hasior Rafał
 5. Kapusta Ireneusz
 6. Ogrodzki Przemysław

Rada Sołecka Sołectwa Juraszowa

 1. Orzeł Jakub
 2. Olszak Jan
 3. Tobiasz Edward
 4. Gąsiorowska Maria 
 5. Karpierz Mariusz

Rada Sołecka Sołectwa Długołęka – Świerkla

 1. Plata Rafał
 2. Słomka Mirosław
 3. Bodziony Józef
 4. Szewczyk Janusz
 5. Krzak Leszek
 6. Dyrek Władysław
 7. Dadał Tomasz

Rada Sołecka Sołectwa Gostwica

 1. Olszak Tadeusz
 2. Soska Józef
 3. Ruchała Adam
 4. Szabla Stanisław
 5. Hajduga Ryszard
 6. Żelasko Jan

Rada Sołecka Sołectwa Rogi

 1. Maciuszek Marek
 2. Chochorowski Józef
 3. Szyszka Andrzej

Rada Sołecka Sołectwa Olszana

 1. Potoniec Marian
 2. Błaszczyk Maciej
 3. Madziar Magdalena
 4. Janczura Józef
 5. Postrożny Rafał

Rada Sołecka Sołectwa Olszanka

 1. Kałuziński Przemysław
 2. Łatka Andrzej
 3. Pasoń Danuta
 4. Rams Mateusz
 5. Stachoń Kamil
 6. Witkowska Stanisława
 7. Zbożeń Kazimierz

Rada Sołecka Sołectwa Podrzecze

 1. Bodziony Zbigniew
 2. Czamara Jacek
 3. Kantor Dariusz
 4. Knurowski Andrzej
 5. Michalik Barbara
 6. Paszek Magdalena

Rada Sołecka Sołectwa Stadła

 1. Frączek Łukasz
 2. Sapalski Daniel
 3. Witkowski Tomasz
 4. Mróz Wojciech
 5. Ruchała Czesława
 6. Kołodziej Andrzej

Rada Sołecka Sołectwa Brzezna

 1. Kostrzewa Roman
 2. Golonka Marek
 3. Lorek Czesław
 4. Kubacki Józef
 5. Mastalski Robert
 6. Pasiut Aleksander
 7. Fryzowicz Bogdan

Rada Sołecka Sołectwa Chochorowice

 1. Kostrzewa Adam
 2. Kubacki Adam
 3. Mrozowska Paulina
 4. Piekutowski Krzysztof

Rada Sołecka Sołectwa Mokra Wieś

 1. Pasoń Józef
 2. Banach Józef
 3. Biel Urszula
 4. Duda Anna
 5. Plata Janusz
 6. Jarczok Mirosław
 7. Pietruszka - Fiut Monika

Rada Sołecka Sołectwa Naszacowice

 1. Szabla Jacek
 2. Florek Helena
 3. Turek Józef 
 4. Łatka Marzena
 5. Waligóra Beata

 

Zmiany na stanowisku sołtysa dokonano w dwóch miejscowościach: Rogi i Stadła. Wszystkim dotychczasowym 13 liderom sołectw dziękuję za pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności.

 

Z okazji Dnia Sołtysa

Życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności,
jak najwięcej sukcesów w życiu zawodowym i osobistym
oraz satysfakcji i zadowolenia z pełnionej funkcji.

 

 

1657774