Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

 

 

Podegrodzie, dn. 07.03.2023 r.

                                                                           

                           

 

Z A P R O S Z E N I E

 

      Działając na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 24, ust. 2 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 9 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 7:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podegrodzie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1544 K Chełmiec – Naszacowice   w miejscowości Podegrodzie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1545 K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie w miejscowości Podegrodzie.
  4. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

                                                                        Rady Gminy Podegrodzie 

                                                                                                    (-) Józef Kotarba

1811682