Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zmiana w harmonogramie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz zwołania zebrań wiejskich

AKTUALNOŚCI

Treść

Zarządzenie Nr 1111/2023

Wójta Gminy Podegrodzie

z dnia 16 stycznia 2023 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1106/2023 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz zwołania zebrań wiejskich w tym celu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 23 i § 24 statutów sołectw niżej wymienionych:

 1. Statut Sołectwa Brzezna przyjęty Uchwałą Nr XLVII/546/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 6972),
 2. Statut Sołectwa Chochorowice przyjęty Uchwałą Nr XLVII/547/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 6973),
 3. Statut Sołectwa Długołęka - Świerkla przyjęty Uchwałą Nr XLVII/548/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 6974),
 4. Statut Sołectwa Gostwica przyjęty Uchwałą Nr XLVII/549/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 6975),
 5. Statut Sołectwa Juraszowa przyjęty Uchwałą Nr XLVII/550/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 6976),
 6. Statut Sołectwa Mokra Wieś przyjęty Uchwałą Nr XLVII/551/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 6977),
 7. Statut Sołectwa Naszacowice przyjęty Uchwałą Nr XLVII/552/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 6978),
 8. Statut Sołectwa Olszana przyjęty Uchwałą Nr XLVII/553/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 6979),
 9. Statut Sołectwa Olszanka przyjęty Uchwałą Nr XLVII/554/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 6980),
 10. Statut Sołectwa Podegrodzie przyjęty Uchwałą Nr XLVII/555/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 6981),
 11. Statut Sołectwa Podrzecze przyjęty Uchwałą Nr XLVII/556/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 6982),
 12. Statut Sołectwa Rogi przyjęty Uchwałą Nr XLVII/557/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 6983),
 13. Statut Sołectwa Stadła przyjęty Uchwałą Nr XLVII/558/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 6984),

Wójt Gminy Podegrodzie zarządza, co następuje:

§1.

W zarządzeniu Nr 1106/2023 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz zwołania zebrań wiejskich w tym celu, zmianie podlega Załącznik do niniejszego zarządzenia – Harmonogram zebrań wiejskich.

§2.

Pozostałe zapisy Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Podegrodzie

  (-) Stanisław Banach

        

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 1111/2023

     Wójta Gminy Podegrodzie

           z dnia 16 stycznia 2023 r.

 

Harmonogram zebrań wiejskich

Data

Sołectwo

Godzina

Miejsce

13.02.2023 r. (poniedziałek)

Podegrodzie

17:00

GOK

14.02.2023 r.

(wtorek)

Podrzecze

17:00

OSP Podrzecze

15.02.2023 r.

(środa)

Długołęka - Świerkla

17:00

Szkoła Podstawowa
w Długołęce - Świerkli

16.02.2023 r.

(czwartek)

Chochorowice

17:00

OSP Chochorowice

17.02.2023 r.

(piątek)

Brzezna

17:00

Szkoła Podstawowa
w Brzeznej

20.02.2023 r.

(poniedziałek)

Olszanka

17:00

OSP Olszanka

21.02.2023 r.

(wtorek)

Olszana

17:00

Szkoła Podstawowa
w Olszanie

22.02.2023 r.

(środa)

Naszacowice

17:00

Świetlica wiejska

w Naszacowicach

23.02.2023 r.

(czwartek)

Stadła

17:00

OSP Stadła

24.02.2023 r.

(piątek)

Rogi

17:00

Szkoła Podstawowa

w Rogach

27.02.2023 r.

(poniedziałek)

Juraszowa

17:00

OSP Juraszowa

28.02.2023 r.

(wtorek)

Gostwica

17:00

Szkoła Podstawowa

w Gostwicy

1.03.2023 r.

(środa)

Mokra Wieś

17:00

OSP Mokra Wieś

 

 

Wójt Gminy Podegrodzie

  (-) Stanisław Banach

 

1718908