Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gmina Podegrodzie realizuje przedsięwzięcie grantowe „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu"

Treść

Dostępny samorząd - granty

 

Gmina Podegrodzie

realizuje przedsięwzięcie grantowe „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Naszą Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej oraz informacyjno - komunikacyjnej  

Wartość grantu: 248 833 PLN  

 

                                                                                                   

 

 

1541134