Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

Treść

29.11.2022r. Gmina Podegrodzie podpisała umowę o powierzenie Grantu 3 w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Realizatorami zadania grantowego będzie 10 Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy;

  • Szkoła Podstawowa w Brzeznej
  • Szkoła Podstawowa w Brzeznej-Litaczu
  • Szkoła Podstawowa w Długołęce Świerki
  • Szkoła Podstawowa w Gostwicy
  • Szkoła Podstawowa w Mokrej Wsi
  • Szkoła Podstawowa w Olszanie
  • Szkoła Podstawowa w Olszance
  • Szkoła Podstawowa w Podegrodziu
  • Szkoła Podstawowa w Rogach
  • Szkoła Podstawowa w Stadłach

W ramach projektu szkoły będą realizować  m.in. zajęcia uzupełniające u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki oraz działów przyrodniczych. Prowadzone będą również koła zainteresowań .  Ponadto w dwóch szkołach odbędzie się wspomaganie psychologiczne uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Województwo Małopolskie przekaże Gminie na podstawie podpisanej umowy dofinansowanie w kwocie 120 000,00 zł

1541136