Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zakończono prace renowacyjne i konserwatorskie przy kapliczce w Chochorowicach

AKTUALNOŚCI

Treść

 

W dniu 30 listopada 2022 r. zakończono  prace renowacyjne i konserwatorskie przy kapliczce w  Chochorowicach.

Wykonanie programu prac konserwatorskich dla zadania pn.: „Konserwacja ołtarza z II poł. XIX w. w kapliczce Trójcy Świętej w Chochorowicach.”

Zadanie to zostało zrealizowane dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego, które udzieliło Gminie Podegrodzie dofinansowania ze środków programu „Kapliczki Małopolski 2022„

 

Wartość zadania ogółem:       37 900,00 zł

Dofinansowanie:                     17 000,00 zł

Wkład własny:                         20 900,00 zł

1541134