Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Promesy dla uczniów z Gminy Podegrodzie w ramach Pakietu Edukacyjnego MTA

AKTUALNOŚCI

Treść

W poniedziałek, 29 listopada br. Stanisław Banach Wójt Gminy Podegrodzie wraz z dyrektorami Szkół Podstawowych w Podegrodziu odebrali z rąk Maszałka Województwa Małopolskiego dwie promesy o wartości:

  • 120 000 zł na wielowymiarowe wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów szkół z terenu powiatu nowosądeckiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie;
  • 74 907 zł na zakup narzędzi do nauki zdalnej dla uczniów szkół z terenu powiatu nowosądeckiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.

Przekazane środki pozwolą na zakup sprzęt komputerowego i urządzeń cyfrowych do prowadzenia zajęć jak również na wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów ze szkół z powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza. Wszystko to w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny II. Łączna pula środków przekazanych podczas tego wydarzenia to ok. 4,5 mln złotych.

W ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, którego wartość wynosi  23,3 mln zł,  wsparciem w zakresie zakupu sprzętu komputerowego zostanie objętych ok. 600 szkół i placówek oświatowych, w zakresie wielowymiarowego wsparcia edukacyjno - psychologicznego uczniów zostanie objętych ok. 400 szkół i placówek oświatowych z terenu Małopolski. Działania projektu obejmują:

  • wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, poprzez wyposażenie tych szkół i placówek w narzędzia do nauki zdalnej - sprzęt TIK (Technologie Informacyjno - Komunikacyjne);
  • umożliwienie transformacji cyfrowej kolejnych 22 szkół poprzez wyposażenie tych szkół w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania;
  • zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

 

Materiał prasowy UMWM 

1811692