Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Modernizacja boiska w Naszacowicach

AKTUALNOŚCI

Treść

 

Gmina Podegrodzie w dniu 24.11.2022 r. podpisała umowę z Wykonawcą: Amanso spółka z o.o. z siedzibą ul. Budowlanych 52, 45-124 Opole na wykonanie zamówienia: „Poprawa atrakcyjności obszaru i umacnianie więzi lokalnych poprzez modernizację boisk rekreacyjnych w miejscowości Naszacowice”. Wartość umowy dot. robót budowlanych wynosi: 351.780,00 zł.

Celem projektu jest dostosowanie istniejącego boiska i jego wyposażenia do standardów bezpieczeństwa umożliwiających  korzystanie z obiektu przez szerokie grono użytkowników zarówno na cele sportowe, jak i integracji środowiska.

Boisko cieszy się dużym zainteresowaniem przede wszystkim dzieci i młodzieży, m.in. jako teren gry w piłkę nożną. Istniejące wyposażenie boiska w szczególności bramki wykazują duży stopień zużycia, jest więc potrzeba ich wymiany. Powierzchnia użytkowa pozwoli zwiększyc jego atrakcyjność o  dodatkowe wyposażenie, które będzie motywować społeczeństwo do rozwoju i treningu różnych  dyscypiln sportowych. 

1541134