Przejdź do treści
Przejdź do stopki

85-lecie działalności Regionalnego Zespołu Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

19 listopada 2022 r. po uroczystej mszy świętej w Kościele Parafialnym w Podegrodziu, sala Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu wypełnia się zaproszonymi gośćmi na uroczystym wydarzeniu, jakim było 85-lecie działalności Regionalnego Zespołu Podegrodzie. Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się m.in. przedstawiciele gminy Podegrodzie: Wójt Gminy Podegrodzie Stanisław Banach, Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie. W spotkaniu wzięli udział również poseł Jan Duda, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, radna powiatowa Anna Radzik, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Bożena Mynarek, sponsorzy i sympatycy Zespołu oraz liczne delegacje zespołów regionalnych z Sądecczyzny.

Po części oficjalnej Wójt Gminy na ręce kierownictwa Zespołu przekazał promesę o wartości 10.000 zł oraz złożył serdeczne gratulacje i podziękowania za popularyzowanie kultury ludowej regionu, a także godne reprezentowanie Ziemi Podegrodzkiej nie tylko w kraju, ale również i za granicą.

Warto przypomnieć, że Regionalny Zespół Podegrodzie to Zespół z wielką tradycją. Tworzą go dorośli i młodzież, poświęcając swój wolny czas i energię na zaspokajanie artystycznych zamiłowań. To jedna wielka rodzina, gdzie skojarzyło się wiele małżeńskich par oraz nawiązało wiele trwałych przyjaźni. Taniec i śpiew oraz zamiłowanie do folkloru stanowi ich wspólną pasję. Ludzie ci z rzadko spotykaną troską pielęgnują i popularyzują dawne zwyczaje, umiejętnie łącząc autentyzm programów ze scenicznym rozmachem.

Przez 85 lat swojej działalności Zespół przygotował wiele widowisk o tematyce ludowej. Odbył wiele zagranicznych tournée, z których najmilej wspominane jest  spotkanie z Janem Pawłem II. Grupa prezentowała się na różnych konkursach dla zespołów pieśni i tańca, z większości z nich przywożąc zwycięskie laury.

Jeszcze raz 100-lat!

 

 

Fot. Maria Olszowska

1718855