Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Modernizacja drogi gminnej „Strzyganiec – Gajówka” w miejscowości Brzezna

AKTUALNOŚCI

Treść

 

W dniu 10 listopada br. odbył się odbiór zakończonej inwestycji, pn.:„Modernizacja drogi gminnej nr 293925K „Strzyganiec – Gajówka” w miejscowości Brzezna - cz. I.

Oficjalne podpisanie protokołu zakończenia inwestycji odbyło się w obecności przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Stary Sącz,  wykonawców zadania, inspektora nadzoru budowlanego oraz przedstawicieli władz gminy na czele z Wójtem Gminy Podegrodzie Stanisławem Banachem.

Koszt realizacji zadania: 1.623.963,34 zł brutto współfinansowane w ramach wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Gminą Podegrodzie a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Stary Sącz – środki z Funduszu Leśnego w kwocie: 812.000,00 zł pozostała kwota w wysokości 811.963,34 zł środki własne z budżetu Gminy. 

 

 

1541134