Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Podegrodzie, dn. 4 listopada 2022 r.

                             

 

                                                   

Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1561) oraz § 24, ust. 2 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 7:30 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Podegrodzie.

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2022 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
  4. Zakończenie sesji.

 

1541136