Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE

AKTUALNOŚCI

Treść

ROS-PP.6720.1.2022                                                        Podegrodzie.17.10.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE

 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie przyjętego Uchwałą Nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2010 r. (Dz. U. Woj. Małopol. nr 428, poz. 3096 z 23.08.2010 r. ze zmianami)  na podstawie następujących uchwał podjętych przez Radę Gminy Podegrodzie:

1. Nr XXXI/348/2017 z dnia 09.12.2017 r. w zakresie obejmującym obszary w miejscowości Długołęka-Świerkla (rejony działek o nr 290 i 302/3) określone na zał. graf. nr 7 do ww. uchwały,
2. Nr XXXIV/403/2017 z dnia 27.12.2017 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Chochorowice (rejon działki o nr 58) określony na zał. graf. nr 5 do ww. uchwały,
3. Nr XXXVI/424/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Podegrodzie (rejon działki o nr 429) określony na zał. graf. nr 17 do ww. uchwały,
4. Nr XIII/176/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w zakresie obejmującym:

  • obszar w miejscowości Brzezna (rejon działek o nr 870/2, 869/2) określony na zał. graf. nr 2 do ww. uchwały,
  • obszar w miejscowości Długołęka-Świerkla  określony na zał. graf. nr 4 do ww. uchwały,
  • obszar w miejscowości Podegrodzie (rejon działki o nr 283) określony na zał. graf. nr 9 do ww. uchwały,

5. Nr XXI/250/2020 z dnia 31.08.2020 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości       Brzezna (rejon działki o nr 532/2) określony na zał. graf. nr 4 do ww. uchwały,
6. Nr XVIII/228/2020 z dnia 28.05.2020 r. w zakresie obejmującym:

  • obszar w miejscowości Długołęka-Świerkla (rejon działki o nr 145) określony na zał. graf. nr 6 do ww. uchwały,
  • obszar w miejscowości Gostwica (rejon działki o nr 273) określony na zał. graf. nr 11 do ww. uchwały,
  • obszar w miejscowości Gostwica (rejon działki o nr 1101/1) określony na zał. graf. nr 16 do ww. uchwały,

7. Nr XXVII/310/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Brzezna (rejon działki o nr 839) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
8. Nr XXVII/311/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Brzezna (rejon działki o nr 246) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
9. Nr XXVII/315/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Długołęka-Świerkla (część działki o nr 240) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
10. Nr XXVII/319/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Gostwica (rejon działki o nr 856) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
11. Nr XXVII/320/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Gostwica (rejon działki o nr 828) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
12. Nr XXVII/321/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Gostwica (rejon działki o nr 1054) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
13. Nr XXVII/322/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Gostwica (rejon działek o nr 860/1, 861/2, 862/2, 863/2) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
14. Nr XXVII/324/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Gostwica (rejon działki o nr 1031/1) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
15. Nr XXVII/326/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Juraszowa (rejon działki o nr 23) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
16. Nr XXVII/327/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Mokra Wieś (rejon działki o nr 290) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
17. Nr XXVII/329/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Mokra Wieś (rejon działki o nr 643/1/5) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
18. Nr XXVII/330/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Mokra Wieś (rejon działki o nr 643/3/6) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
19. Nr XXVII/333/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Olszana (rejon działki o nr 399/1) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
20. Nr XXVII/334/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Olszana (rejon działki o nr 739) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
21. Nr XXVII/338/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Podegrodzie (rejon działek o nr 472/2/3) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
22. Nr XXVII/344/2021 z dnia 25.03.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Rogi (części działki o nr 62) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
23. Nr XXVIII/359/2021 z dnia 29.04.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Gostwica (rejon działek o nr 652, 653, 663, 664) określony na zał. graf. nr 1 do ww. uchwały,
24. Nr XXIX/371/2021 z dnia 17.06.2021 r. w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Chochorowice (rejon działki o nr 245) określony na zał. graf. nr 6 do ww. uchwały.

Projekt zmiany planu obejmował będzie zakres określony w art. 15 ust. 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami).
               W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 7 listopada 2022 r.  Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, przesyłać na adres Urzędu: Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248 lub przesyłać drogą elektroniczną na adres:gmina@podegrodzie.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO znajduje się na stronie: https://www.podegrodzie.pl/pl/849/0/rodo.html

 

 

Wójt Gminy Podegrodzie

1541134