Przejdź do treści
Przejdź do stopki

W Brzeznej zmodernizujemy kolejną drogę gminną

AKTUALNOŚCI

Treść

W dniu 01.09.2022 r. została podpisana umowa której przedmiotem jest „Modernizacja drogi gminnej nr 293925K <<Strzyganiec - Gajówka>> w miejscowości Brzezna” na kwotę: 1.599.574,53 zł

Wykonawcą przedmiotowego zadania jest ZBD GROUP sp. z o.o z siedzibą ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz.

Przedmiotowe zadanie jest wspólnym przedsięwzięciem publicznym pomiędzy Gminą Podegrodzie a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz.

 

1811693