Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacja Wójta Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Podegrodzie, oraz na stronie internetowej Gminy Podegrodzie został zamieszczony wykaz z nieruchomością stanowiącą własność Gminy Podegrodzie, przeznaczoną do użyczenia, na czas nieoznaczony, obejmującą część działek ew. nr 260 i 261, zabudowaną budynkiem remizy strażackiej, położoną w miejscowości Olszanka. 

 

            Z wykazem można zapoznawać się w terminie od dnia 16 sierpnia 2022 r. do dnia 5 września 2022 r.

 

Załaczniki:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Podegrodzie
  2. Wykaz z nieruchomością
1473335