Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Goście z prawosławnej parafii na podegrodzkiej ziemi

AKTUALNOŚCI

Treść

"To był wielki zaszczyt gościć takich Gości w naszej Gminie"

- mówi Stanisław Banach Wójt Gminy Podegrodzie, który w sobotę 16 lipca br., jako włodarz tutejszej gminy uczestniczył w spotkaniu grupy z powiatu białostockiego. Pielgrzymi odwiedzili, m.in. Kubalówkę, będcą kolebką naszej lachowskiej kultury. Po Kubalówce gości oprowadzał jej opiekun Krzysztof Bodziony - dyrektor GOK w Podegrodziu, a z gośćmi przyjechał Sławomir Czop - zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, a także Radny Gminy Podegrodzie.

Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kozanach jest jedną z najstarszych parafii regionu.

Zadanie "My z Podlasia” to oddolna inicjatywa edukacyjna wspierająca lokalną społeczność wschodniej i środkowej części powiatu białostockiego w działaniach na rzecz zachowania, odtwarzania i kontynuacji unikatowej tradycji regionalnej. Charakteryzuje się ona dwoistą tożsamością religijną (prawosławie i rzymski katolicyzm) i etniczna (polska i rusińska) co sprawia, że musi ona opierać się trendom popkultury, by zachować swoją historyczna wyjątkowość.

Zadanie miało na celu pogłębienie istniejącej już współpracy z lokalnymi organizacjami kultury oraz mniejszości narodowych i etnicznych z Małopolski i wschodnich powiatów województwa małopolskiego w formie wymiany regionalnej lokalnych twórców kultury i badaczy unikatowej kultury ludowej.

W ramach wyjazdu grupa z powiatu białostockiego (woj. podlaskie) wzięła udział w trzydniowej sesji warsztatowej w Małopolsce. Tematyką warsztatów było orbitować wokół lokalnych zwyczajów, obrzędów, podań ludowych, rękodzieła i pieśni kultur mniejszości białoruskiej, ukraińskiej, ormiańskiej, łemkowskiej i niemieckiej. Zadanie realizowane było przy aktywnym udziale Kół Gospodyń Wiejskich i kół parafialnych Kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelickiego.

1473381