Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Razem działamy dla Podegrodzia i regionu

AKTUALNOŚCI

Treść

Tydzień rozpoczął się roboczą wizytą Pana Posła Patryka Wichra, z którym Wójt Gminy Podegrodzie Stanisław Banach wspólnie omawiali temat budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie, rozbudowę szkół wraz z halami sportowymi, m.in. w Szkole Podstawowej w Stadłach, modernizację boiska sportowego w Naszacowicach, remont ulicy Spacerowej w Stadłach  (wymiana nawierzchni bitumicznej), przebudowę rowu, budowę oświetlenia ulicznego (98 lamp ulicznych)., wsparcie dla gminnych OSP, czy też budowę nowego mostu w Brzeznej oraz wiele innych ważnych tematów dla naszych Mieszkańców. 

Przypominamy, iż budowa sieci wodno-kanalizacyjnej jest dofinansowaniem tejże inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie.. Kwota 4 740 460,00 zł  została przyznana na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Kwota 4 237 022,00 zł to wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. 

Modernizacja boiska sportowego w Naszacowicach będzie możliwa poprzez realizację  projektu: "Poprawa atrakcyjności obszaru i umacnianie więzi lokalnych poprzez modernizację boisk rekreacyjnych w miejscowości Naszacowicach" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez współprace gminy Podegrodzie z LGD Brama Beskidu.

Na działania w zakresie dróg i oświetlenia ulicznego Gmina Podegrodzie uzyskała dofinansowanie Inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: INFRASTRUKTURA DROGOWA, INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA I OŚWIETLENIOWA, w ramach zadania „Budowa/przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa oświetlenia ulicznego.

 

1377321