Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Treść

Gmina Podegrodzie otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w następującej wysokości:

  • Gminny Żłobek w Podegrodziu -32 400,00 zł
  • Gminny Żłobek w Brzeznej -27 000,00 zł

Celem dotacji jest wsparcie samorządu w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez dofinansowanie funkcjonowania:

  • 25 miejsc przez okres 12 miesięcy w Gminnym Żłobku w Brzeznej, oraz
  • 30 miejsc przez okres 12 miesięcy w Gminnym Żłobku w Podegrodziu

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie utrzymanie w 2021 roku, łącznie 55 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku w Brzeznej oraz Gminnym Żłobku w Podegrodziu.

1851677