Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Realizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”

AKTUALNOŚCI

Treść

W dniu 4 i 6 października 2021 r. zostało podpisane porozumie pomiędzy Wójtem Gminy Podegrodzie a Ministrem Edukacji i Nauki dotyczące realizacji wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

Gmina Podegrodzie otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane zostały na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII, z czego skorzystały wszystkie Szkoły z naszego terenu. Ze środków pochodzących z dotacji mogły być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnika, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Wycieczki jednodniowe odbyły się między innymi do Krakowa, gdzie w planie znalazło się zwiedzanie Muzeum Narodowego, historyczny zespół miasta, Kopiec Kościuszki, Ogród doświadczeń i Ogród Botaniczny, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Zamek Królewski na Wawelu. Ponadto zorganizowano wyjazdy do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, do Bóbrka – najstarszej kopalni ropy, Kopalni Soli
w Wieliczce i Bochni, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce oraz zespołu staromiejskiego wraz
z klasztorem Klarysek w Starym Sączu. Uczniowie klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Podegrodziu skorzystali z dofinansowania do dwudniowej wycieczki, która odbyła się do Wrocławia. Zwiedzono Muzeum Narodowe, Panorama Wrocławicka, Hala Stulecia, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum Pana Tadeusza oraz zespół Kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy, zwanego Kościołem Pokoju.

Łączny koszt wycieczek wyniósł 110 018,00 zł. Przyznane dofinansowanie to 86 784,00 zł, wkład własny to 23 234,00 zł.

Program „Poznaj Polskę” ma na celu wsparcie organów w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki oraz ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu (https://www.gov.pl/web/polski-lad).

1539399