Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

AKTUALNOŚCI

Treść

Z przyjemnością informujemy, że w Gminie Podegrodzie, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dwie placówki wychowania przedszkolnego uzyskały wsparcie finansowe w formie dotacji - w ogólnej kwocie 5 500,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizacja działań promujących.

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na 2021 rok:

Nazwa placówki wychowania przedszkolnego

Adres

Wysokość kwoty wsparcia finansowego

 Gminne Przedszkole w Brzeznej

Brzezna 245

33-386 Podegrodzie

2 500,00 zł

 Gminne Przedszkole w Podegrodziu

Podegrodzie 525

33-386 Podegrodzie

3 000,00 zł

Realizacja projektu jest możliwa dzięki wkładowi własnemu Gminy, który wynosi 20% kosztów realizacji zadania.

Mamy nadzieję, że zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat przyczyni się do realizacji celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań i kształtowanie twórczych postaw dzieci.

1301818