Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Programu strategicznego ochrona środowiska dla województwa małopolskiego

Aktualności

Treść

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu  konsultacji społecznych projektu Programu strategicznego ochrona środowiska dla województwa małopolskiego.

Uwagi i wnioski do Projektu można składać w terminie do 13 sierpnia 2021 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-17 Kraków,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: Karolina.Duniec@umwm.malopolska.pl oraz Kinga.Dulemba@umwm.malopolska.pl.
  • lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Społeczne/ Projekt, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa małopolskiego, pokój 505, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

 

1097184