Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacja dla miejscowości graniczących z Gminą Chełmiec

Aktualności

Treść

Gmina Chełmiec jest w trakcie tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Chełmiec na lata 2021-2010, w związku z tym rozpoczyna proces konsultacji społecznych, włącząjac w konsultacje również sąsiadujące gminy. W związku z 35-dniowym okresem wnoszenia uwag do projektu powyższej Strategii, Gmina Chełmiec prosi Mieszkańców Gminy Podegrodzie, których tereny graniczą z Gminą Chełmiec, o ewentualne uwagi, co do opracowanego dokumentu. W przypadku braku opinii w momencie zakończenia procesu konsultacji społecznych, tj. 14 sierpnia 2021 roku uznaje się, że nie wnoszą Państwo uwag.

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Chełmiec dostępny jest pod linkiem

 

Zgłaszanie uwag Mieszkańcy Gminy Podegrodzie mogą wysłać elektronicznie na adres: sekretariat@chelmiec.pl bądź składać osobiście w Urzędzie Gminy Chełmiec na dzienniku podawczym.

1097182