Przejdź do treści
Przejdź do stopki

CEEB -Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek składania deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw

Treść

CEEB -Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Deklaracja dla mieszkańców

 

 

Od 1 lipca br. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

 

 

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

 

Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tutejszy Urząd uprzejmie prosi jednak o jak najszybsze składanie ww. deklaracji  (nie później niż do 30 listopada 2021r.).

 

Nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego?

Deklarację możesz również złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Podegrodziu osobiście lub listownie.

Deklaracje w formie papierowej znajdują się na Dzienniku Podawczym.

Załączniki:

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

Przykład wypełnionego formularza A

Przykład wypełnionego formularza A

Informator

1811692