Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacja dla rolników – pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia w 2020 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Aktualności

Treść

Wójt Gminy Podegrodzie przekazuje informację, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił nabór wniosków w ramach programu pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolny lub działach specjalnej produkcji rolnej w 2020 roku, powstały szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny pod warunkiem, że oszacowane przez Komisję powołana przez Wojewodę Małopolskiego szkody wykazały obniżenie dochodu w gospodarstwie powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

 

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w terminie od  07.06.2021 r. do 30.06.2021 r.  do kierownika  biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

 

Do wniosku należy dołączyć m. in. kopię protokołu z oszacowania szkód z 2020 roku.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

1075158