Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Program "MOJA WODA" 2021

Aktualności

Treść

W związku z wieloma pytaniami mieszkańców uprzejmie informujemy, że nabór wniosków w ramach programu „Moja Woda” trwa do 10 czerwca 2021r.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w formie elektronicznej. Gmina Podegrodzie nie jest upoważniona do prowadzenia naboru do ww. projektu.

„Moja Woda” to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy przez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warunki: minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł, minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3.

Dofinansowanie: ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r., ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem wersji papierowej wniosku do Funduszu.

Nabór wniosków ma charakter ciągły: w okresie od 22 marca 2021 r. do 10 czerwca 2021r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Krakowie:  https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

UWAGA!

Ze względu na duże zainteresowanie programem, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami ogólnymi, regulaminem naboru oraz najczęściej zadawanymi pytaniami.

W przypadku nie znalezienia odpowiedzi na swoje pytania osobą do kontaktu jest:

Pani Malwina Mazurek – tel. 511 122 940

1075144