Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków

Aktualności

Treść

Ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego.

 

W związku z ROZPORZĄDZENIEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dn. 14 maja 2021 r.      w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego, oraz istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach, nakazuje się utrzymywanie gęsi w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz z innym hodowlanym drobiem, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych.

 

Jeżeli nie jest możliwe utrzymanie gęsi w zamkniętych obiektach, nakazuje się ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami, poprzez przestrzegania poniższych zasad:

 • wybieg dla gęsi należy ogrodzić;
 • powierzchnia wybiegu powinna wynosić, co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej, oraz maksymalnie 19 kg na 1 m2 – dla młodych gęsi rzeźnych;
 • przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy przeszukać teren wybiegu jak jego bezpośredniego otoczenia, celem wykrycia ewentualnych zwłok dzikiego ptactwa;
 • teren wybiegu należy odkazić przy użyciu środka dezynfekującego przed każdym wypuszczeniem gęsi;
 • ściółka stosowana na wybiegach powinna pochodzić z miejsc,  którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe – wyłącznie po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym;
 • teren wybiegu dla gęsi należy zaopatrzyć w skuteczne odstraszanie przed dzikimi ptakami (np. dźwiękowe, wizualne);
 • wypuszczanie gęsi na wybieg powinno odbywać się od godziny 10:00 do godziny 16:00. Nie należy wypuszczać gęsi w godzinach wczesno porannych i wieczornych;
 • pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest zabronione;
 • jeżeli jest to możliwe nie stosować zielonki do karmienia gęsi. W przypadku konieczności stosowania zielonki musi ona pochodzić z miejsc niezanieczyszczonych przez ptaki dzikie;
 • w przypadku gdy na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne (np. staw, jezioro, rzeka), należy uniemożliwić gęsiom dostęp do tych miejsc;
 • należy prowadzić codzienną dokumentację dotyczącą czynności związanych z realizacją nakazów. Dokumentacja powinna wskazywać osoby odpowiedzialne za wdrążanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację, zawierać informację dotyczące rodzaj i ilość zużytych środków dezynfekcyjnych, informacje o ewentualnych awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz wszelkich ujawnionych na terenie wybiegu anomalii np. stwierdzenie jakichkolwiek objawów klinicznych lub upadków gęsi, a także o gromadzeniu się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich jakiekolwiek objawów chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć;
 • w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na podejrzenie wystąpienia HPAI u gęsi lub objawów, w stosunku, do których nie można ustalić jednoznacznej diagnozy, należy niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii.  
1097183