Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Podegrodzie"

AKTUALNOŚCI

Treść

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, iż w związku z otrzymaniem środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość uzyskania dotacji na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowe ekologiczne (ekogroszek lub pellet).

Celem projektu jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła spalających paliwo stałe (węgiel) na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze - kotły węglowe i biomasowe spełniające parametry określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Wymiana źródeł ciepła oraz przebudowa systemów grzewczych przyczynią się do osiągnięcie znacznego zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza (PM10 i PM2,5), a także projekt będzie przeciwdziałał ubóstwu energetycznemu.

Wartość projektu wynosi 1 436 382,38 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1 414 786,75 zł, wkład własny 21 595,63 zł.

W wyniku projektu zostanie wymienionych 150 starych kotłów węglowych na: 50 kotłów opalanych ekogroszkiem oraz 100 kotłów spalających biomasę (pellet).

Informujemy, że program ma charakter 3 -letni, obejmuje łącznie 150 kotłów, podzielonych następująco:

  • 2020 rok – 50 kotłów,
  • 2021 rok – 50 kotłów,
  • 2022 rok – 50 kotłów.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym oraz poddanie budynku audytowi energetycznemu.

Dofinansowanie wyniesie do 8 000 zł za kocioł oraz do 1 000 zł za instalację.

 

1790080