Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zakończono renowację kapliczek w Gostwicy i w Chochorowicach

AKTUALNOŚCI

Treść

W dniu 27 listopada 2019 r. zakończono  prace renowacyjne i konserwatorskie przy kapliczkach w miejscowości Gostwica i Chochorowice.

Celem prac było powstrzymanie destrukcji kapliczek oraz przywrócenia im walorów artystycznych i historycznych.

Zakres prac obejmował pełną konserwację techniczną i estetyczną ścian zewnętrznych, konserwację rzeźby św. Józefa z Dzieciątkiem i pełną renowację płaskorzeźby Matki Boskiej, odprowadzenie wód opadowych oraz ukształtowanie terenu i prace pielęgnacyjne wokół kapliczek.

Zadania te zostały zrealizowane dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego, które udzieliło Gminie Podegrodzie dofinansowania ze środków programu „Kapliczki Małopolski„ w wysokości:

 

  1. "Renowacja murowanej kapliczki w Chochorowicach"
    - wartość zadania 8 714,00 zł w tym dofinansowanie:  4 960,00
  2. "Renowacja murowanej kapliczki w Gostwicy"
    - wartość zadania 11 286,00 zł w tym dofinansowanie: 4.969,22

Wartość całkowita zadania: 20.000,00 zł.

1790090