Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gmina Podegrodzie otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

AKTUALNOŚCI

Treść

W dniu 4 października 2019 roku podpisana została umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, dzięki której Gmina Podegrodzie otrzymała dofinansowanie do realizacji działań aktywizacyjnych w wysokości 33 998,81 zł.

W ramach projektu zatrudniono osobę niepełnosprawną na pełen etat oraz zakupiono sprzęt gospodarczy stanowiący wyposażenie stanowiska pracy, dostosowany odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru pracy.

1811680