Przejdź do treści
Przejdź do stopki

"Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie"

AKTUALNOŚCI

Treść

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 Europa inwestuje w obszary wiejskie

Operacja pn. „Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie”

mająca na celu poprawę i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Podegrodzie poprzez utwardzenie istniejącego placu kostką brukową oraz zwiększenie integracji społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW:  182 085,00 zł

1541136