Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2023/24 w Szkole Podstawowej w Stadłach

Aktualności z gminnych placówek oświatowych

Treść

4 września br. w Szkole Podstawowej w Stadłach miała miejsce Gminna Inauguracja nowego Roku Szkolnego. Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Podegrodzie Pan Stanisław Banach i jego Zastępca Pan Stanisław Mazur, Sołtys miejscowości Stadła Pan Wiesław Tokarczyk oraz przedstawiciele Rady Rodziców przy SP w Stadłach, z przewodniczącą Panią Małgorzatą Biel.

Przybyłych na tę uroczystość przywitała nowa Pani Dyrektor, Pani Małgorzata Jawor, która wyraziła wdzięczność  władzom Gminy Podegrodzie za to, iż projekt budowy nowej, tak długo wyczekiwanej szkoły, mógł wreszcie ruszyć. Pani Dyrektor podziękowała również Rodzicom za determinację i lojalność, a Dzieciom i Nauczycielom rozpoczynającym nowy rok szkolny życzyła wielu sukcesów.

O zabranie głosu poproszeni zostali także wymienieni goście oraz Pani Elżbieta Kosińska, poprzednia Dyrektor szkoły. Każda z tych osób życzyła uczniom dobrego roku, owocnego zdobywania wiedzy i umiejętności, a także rychłego zakończenia prac budowlanych i możliwości nauki w nowej, wymarzonej placówce.

W dalszej części  uroczystości głos zabrali uczniowie, którzy podziękowali Panom Wójtom za realizację projektu budowy wręczając bukiety kwiatów. Następnie dzieci kwiatami powitały oficjalnie Panią Dyrektor na swoim stanowisku, życząc jej i sobie samych miłych chwil w murach szkoły. Wreszcie przyszedł czas na montaż słowno -muzyczny  z okazji pożegnania lata, jak również kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po akademii, uczniowie spotkali się z wychowawcami klas oraz odebrali słodki upomniek ufundowany przez Sołtysa-Pana Wiesława Tokarczyka.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, Nauczycielom i Uczniom naszej Gminy życzymy wielu sukcesów!

Zdjecia SP Stadła

1657820