Przejdź do treści
Przejdź do stopki

VII Szkolna Giełda Edukacyjna w Szkole Podstawowej w Podegrodziu

Aktualności z gminnych placówek oświatowych

Treść

31 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego odbyła się VII Szkolna Giełda Edukacyjna. Organizatorami spotkania byli Dyrekcja i pedagog szkolny Anita Karpierz, która jest inicjatorem Giełdy od 2015 roku. Szkolna Giełda Edukacyjna ma na celu wprowadzenie uczniów klas VIII w świat szkół ponadpodstawowych, przygotowanie do świadomego i trafnego wyboru szkoły oraz zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół z terenu Nowego i Starego Sącza oraz okolic. Zaproszenie na wydarzenie oświatowe przyjęły Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Podegrodzie. W piątek uczniowie klas VIII z opiekunami tłumnie zjawili się na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Podegrodziu. Spotkanie poprowadził wolontariusz - Bartosz Łatka, uczeń klasy VIII c, który wcielił się w rolę konferansjera. Na początku głos zabrał gospodarz naszej gminy, Wójt Gminy Podegrodzie, pan Stanisław Banach, który przywitał zebranych, szczególnie ósmoklasistów, podkreślając, że przed nimi trudne wybory i ważne do podjęcia decyzje. Następnie pani Dyrektor Anna Kołodziejczyk oficjalnie otworzyła VII Szkolną Giełdę Edukacyjną. Zanim uczniowie rozeszli się do wspaniale przygotowanych stanowisk, członkowie szkolnego Zespołu Regionalnego Małe Podegrodzie zaprezentowali suitę tańców lachowskich. Po zakończeniu występu nasi goście rozeszli się do wcześniej wspomnianych stanowisk, przy których czekali przedstawiciele 19 szkół ponadpodstawowych oraz doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Nowym Sączu. Banery, plakaty, kroniki, ulotki, sprzęt specjalistyczny, ekrany multimedialne z prezentacjami, słodkości, gadżety z logo szkół to tylko niektóre elementy prezentacji zaproszonych placówek. Poszczególne stanowiska odwiedził również Włodarz Gminy Podegrodzie – Wójt Stanisław Banach. W trakcie prezentacji grupa Forever Young z Zespołu Szkół w Marcinkowicach wystąpiła z pokazem Samoobrony, który wzbudził duże zainteresowanie wśród zebranych. Swój czas na odwiedzenie Szkolnej Giełdy mieli również uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej w Podegrodziu, którzy już teraz mogli pozyskać informacje o ofertach szkół ponadpodstawowych. Doradcy zawodowi podczas spotkania udzielali indywidualnych porad z zakresu planowania dalszej ścieżki edukacyjnej. Przekazywali również informacje dotyczące zagadnień z zakresu rynku pracy i zapotrzebowania na dane zawody.

Mamy nadzieję, że rozmowy z przedstawicielami szkół, zapoznanie się z  bogatą ofertą przygotowaną przez szkoły oraz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji u doradców zawodowych będą pomocne przy podjęciu tak ważnej decyzji, jaką jest wybór szkoły ponadpodstawowej.    

 

Dyrekcja i Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Podegrodziu dziękują przybyłym Szkołom Ponadpodstawowym za przyjęcie zaproszenia na VII Szkolną Giełdę Edukacyjną oraz

 zaprezentowanie bogatej oferty swoich placówek.

Natomiast ósmoklasistom i opiekunom z terenu Gminy Podegrodzie za uczestnictwo

 w wydarzeniu oświatowym Szkoły Podstawowej w Podegrodziu.

 

 

 

1657825