Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie na rok szkolny 2023/2024

Aktualności z gminnych placówek oświatowych

Treść

Wójt Gminy Podegrodzie podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie na rok szkolny 2023/2024.

  1. Uchwała_XXIV-266-2017_kryteria_klasa_I
  2. Uchwała_XXIV-267-2017_kryteria_przedszkola
  3. Uchwała_XXXI-392-2017_zmiana_kryteria_przedszkola
  4. Zarządzenie_1118-2023_terminy_postępowania_rekrutacja_2023/2024
1657839