Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stadła i Podegrodzie

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Na stronie BIP gminy Podegrodzie znajduje się przetarg na realizację zadania pn”  „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stadła i Podegrodzie”

 

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2024-06-27 

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

 

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

 

Termin składania ofert:2024-07-12

 

Procedura unijna (powyżej progów):
Nie

 

Identyfikator postępowania:ocds-148610-b762ef62-347f-11ef-8a31-0e435a8a43bc

 

Link do portalu e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b762ef62-347f-11ef-8a31-0e435a8a43bc

 

Pełna treść ogłoszenia:
Ogłoszenie DIN-ZA.271.1.12.2024.pdf

1851674