Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach – etap II

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Na stronie BIP gminy Podegrodzie znajduje się przetarg na realizację zadania pn. „„Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach – etap II”

 

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2024-06-24 

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

 

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

 

Termin składania ofert:2024-07-25

 

Procedura unijna (powyżej progów):
Tak

 

Identyfikator postępowania:ocds-148610-3489d418-2e1a-11ef-b373-0e435a8a43bc

 

Link do portalu e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3489d418-2e1a-11ef-b373-0e435a8a43bc

 

Numer ogłoszenia:

 

Pełna treść ogłoszenia:
2024-OJS121-00371597-pl.pdf

1851691