Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacja dla mieszkańców miejscowości Długołęka-Świerkla

Treść

Szanowni mieszkańcy miejscowości Długołęka-Świerkla,

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu wydał zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania  sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Długołęka - Świerkla.

Wobec powyższego, zwracam się z prośbą do wszystkich zainteresowanych przyłączeniem do nowo wybudowanej sieci wodociągowej o składanie w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu (Urząd Gminy Podegrodzie, parter, pokój numer 8) wniosków o wydanie warunków na przyłączenie do sieci wodociągowej. Druk wniosku można pobrać w siedzibie ZGK Podegrodzie lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka Gospodarka wodno – ściekowa - wnioski i formularze) pod adresem: https://bip.malopolska.pl/zgkpodegrodzie,m,380146,wnioski-i-formularze.html.

Jednocześnie informujemy, że termin uruchomienia sieci wodociągowej zależny będzie od ilości  wykonanych przyłączy wodociągowych, które z kolei warunkować będą techniczną możliwość podawania wody na całym odcinku sieci wodociągowej.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie ZGK Podegrodzie – pokój numer 6 i 8 (parter) lub pod numerami telefonu: 18 448-49-53, 18 448-49-54

1851696